Social Icons

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ทีมหมอครอบครัว ทั่วตานีคนสุขภาพดีไม่ทอดทิ้งกัน

ปัตตานี - รมช.สาธารณสุข เปิดโครงการ “ทีมหมอครอบครัว ทั่วตานีคนสุขภาพดีไม่ทอดทิ้งกัน” ยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึง โดยมีแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ อสม. หน่วยงานต่างๆ ทั้ง 12 อำเภอ เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

คป.สอ.ยะรังและรับการนิเทศจากคณะตรวจราชการ/นิเทศงานระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑

วันนี้ (๒๙ มกราคม ๒๕๕๘) นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีได้มาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบของที่ระลึกให้กับเจ้าหน้าที่ คป.สอ.ยะรัง พร้อมกันนี้ คป.สอ.ยะรัง รับการนิเทศจากคณะตรวจราชการ/นิเทศงานระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑ โดยมี หมอเป็ด น.พ.สมฤทธิ์ จิโรจน์วาณิชชากร เป็นหัวหน้าทีมนิเทศในครั้งนี้ ...

คปสอ.ยะรัง รับการนิเทศงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จากทีม IT สสจ.ปัตตานี


20 กุมภาพันธ์ 2558 คปสอ.ยะรัง รับการนิเทศงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จากทีม IT สสจ.ปัตตานี โดยช่วงเช้าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่รพ.ยะรัง และช่วงบ่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานไอที ณ รพสต.บ้านจาเราะบองอ...
 
Blogger Templates