Social Icons

คป.สอ.ยะรังและรับการนิเทศจากคณะตรวจราชการ/นิเทศงานระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑

วันนี้ (๒๙ มกราคม ๒๕๕๘) นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีได้มาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบของที่ระลึกให้กับเจ้าหน้าที่ คป.สอ.ยะรัง พร้อมกันนี้ คป.สอ.ยะรัง รับการนิเทศจากคณะตรวจราชการ/นิเทศงานระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑ โดยมี หมอเป็ด น.พ.สมฤทธิ์ จิโรจน์วาณิชชากร เป็นหัวหน้าทีมนิเทศในครั้งนี้ ...
 
Blogger Templates