Social Icons

ทีมหมอครอบครัว ทั่วตานีคนสุขภาพดีไม่ทอดทิ้งกัน

ปัตตานี - รมช.สาธารณสุข เปิดโครงการ “ทีมหมอครอบครัว ทั่วตานีคนสุขภาพดีไม่ทอดทิ้งกัน” ยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึง โดยมีแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ อสม. หน่วยงานต่างๆ ทั้ง 12 อำเภอ เข้าร่วมกว่า 1,000 คน
 
       วันนี้ (21 ม.ค.) นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สาธารณสุข เปิดโครงการ “ทีมหมอครอบครัว ทั่วตานีคนสุขภาพดีไม่ทอดทิ้งกัน” ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ณ โรงแรมปาร์ควิวปัตตานี โดยมี นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ อสม. หน่วยงานต่างๆ ทั้ง 12 อำเภอ กว่า 1,000 คนร่วมกิจกรรม
       ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีเหตุการณ์ความไม่สงบมากว่า 10 ปี เช่น ที่ปัตตานีมีครอบครัวได้รับผลกระทบกว่า 1,000 ครอบครัว ที่จะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือต่อเนื่อง

 
Blogger Templates